Popularizační činnost


Michal Štěpánek ze Strakonic pořádá již léta filmové festivaly, které jsou věnovány buddhismu, Tibetu a Učení Fráni Drtikola.

Na jejich průběh se můžete podívat zde:
1. ročník – Buddhistický filmový Festival na Habeši, Strakonice 2009
2. ročník – Buddhistický filmový Festival na Habeši, Strakonice 2010

Od roku 2011 pak pořádá také festivaly ProTibet ve spolupráci s občanským sdružením MOST:
10. ročník festivalu ProTibet, Strakonice 2011
11. ročník festivalu ProTibet , Strakonice 2012

Další popularizační činností představuje NAKLADATELSTVÍ SVĚT Stanislava Doležala, kde vychází knihy o fotografickém, malířském i duchovním díle Fráni Drtikola:
František Drtikol - Duchovní cesta
František Drtikol - Duchovní cesta, sv. 2.
Zde pak Stanislav Doležal, Jan Lípa a PhDr. Jiří Holba připravují k vydání soubor základních buddhistických textů v překladu Fráni Drtikola.

Dalším příkladem může být text Jana Lípy - Učení Fráni Drtikola - ve sborníku českého buddhismu Jana Honzíka - Jednota v rozmanitosti - Buddhovo učení v ČR.

Neopometulnou a velice významnou je pak samozřejmě práce Standy Doležala jednak formou NAKLADATELSTVÍ SVĚT, ale také jeho organizační činností týkající se výstav, propagace fotografické a umělecké tvorby FD či například spolupráce při organizaci LOSARů a dalších buddhistických akcí (včetně NÁVŠTĚV DALAJLÁMY).

V neposlední řadě bychom měli zmínit i webové stránky ŠteKlových žáků Pavla Šolce, Antonína Šlechty a Jana Lípy - SILAMOUDROSTI.CZ
Či tyto stránky Jana Lípy a jeho duchovních přátel - ARAHAT.CZ

Zcela nově pak, od listopadu 2012, se zdárně ujal svého úkolu Pavel Mareš Janovský a vede přednáškové a veřejně činné aktivity nejen o Osvícení a Učení Fráni Drtikola.