Pavel Mareš Janovský


image: ES
"Chcete obejmout?":)

Kdo je Pavel Mareš Janovský?

Narodil se roku 1976 v Kralupech nad Vltavou, od roku 1982 do současnosti žije v malebném jihočeském Milevsku. Již jako dítě, vnímal věci kolem sebe malinko více a jinak, než jeho vrstevníci. Typická dětská zvídavost se u něj projevovala v raném dětství, ve školních letech a pokračovala i do dospělosti např. věčnou otázkou: "Jak ten svět funguje?"

Čím se zabývá?

Od roku 1992 se zabývá duchovní cestou z hlediska jejích různých aspektů. Hledání Pravdy se pro něj stává čím dál více podstatnější, nežli světské radovánky. Roku 1994 vnitřně cítí nutnost složení slibu bódhisattvy. V současnosti praktikuje buddhistickou kundaliní jógu, Učení Fráni Drtikola.

Jaký je jeho životní náhled?

Přijal Učení Fráni Drtikola od jeho současných mistrů: Pavla Šolce, Antonína Šlechty a především Jana Lípy. S jejich souhlasem a doporučením přednáší právě toto Učení z pohledu drtikolových žáků Evžena Štekla a Františka Heina.

Jaké má zkušenosti?

První zkušenosti toho, čemu mahájánový buddhismus říká osvícení, dosáhl vlastním úsilím, pod vedením Jana Lípy, na jaře 2012.

image: ES

Kde jste se s ním mohli setkat?

Na jeho přednáškách o Učení Fráni Drtikola
1. Sokol Milevsko - 30.10. a 12.11.2012
2. Městská knihovna v Milevsku - 7.11.2012
3. Festival pro Tibet v Písku 23.3.2013
4. Festival pro Tibet ve Strakonicích - 24.3.2013

Kde se s ním můžete setkat:
1.Na plánovaných přednáškách:
Na každoročním Festivalu pro Tibet ve Strakonicích
Dobrá čajovna v Táboře
Festival duchovních směrů Miluj svůj život v Plzni a Praze
2. Osobně po domluvě s ním přes email: novasila@centrum.cz
3. Na webových stránkách: www.silamoudrosti.cz a www.arahat.cz



image: ES