Nirvána

Hans Much

překlad Zdeněk Jaroš (- pozn. 1)

1.
Co je a co bylo
vyhloubal jsem a vypátral. (- pozn. 2)
Vůkol je vše chladné a jasné,
a utváření mizí.

Mizí, co se věčně dělí
a co se stále spojuje,
mizí, co v žáru hoří
a co jako žár trýzní.

Jak temné je úzké údolí
jež kalná mlha vlhčí!
Mne nese skok, mne zdvihá mávnutí,
a jen směr září.

2.
Nazývám to prohlédnuté.
Skladba slov, rytmus mizí.
Prazáklad vypátrán.

Žádné já,
žádné ty,
žádné kde,
žádné jak.
Zdvižná síla,
vznosná síla,.
Blažená dálka!
Shlédnut cíl.
Ne jedno,
ne mnoho,
ne vážnost,
ne hra.
Poslední rým
poslední vznosné mávnutí
v nejmenší nejčistší utváření
rozptyluje se v blažené proměně.
Kolem skutku
poslední váhání,
poslední stupňování.
Zdánlivé doznělo,
dobyto mé já.
Zvuk zdání uplynul,
souzvuk zazářil,
zvuk čistý získán.
Nirvána.POZNÁMKY:
1. Z neuvedeného zdroje přeložil Zdeněk Jaroš, nedatováno. V jeho pozůstalosti zůstal zachován i jím přepsaný originál textu v jazyce německém.
2. V originále: ergrübelt und ergründet© Zdeněk Jaroš