9.4.1940

Mít pocit vnitřní prázdnoty naplněné nejskvělejším jasem.
Člověk prosvětlený, prosvícený zevnitř navenek.
VNITŘNÍ SLUNCE.
Hlava - trup - vše bez vnitřností - bez kostí - bez masa - bez žil -
bez stínů chmuru a starrostí (myšlenek).
Úplná prázdnota mozku - pouze nepopsatelná prosvícenost!
Přichází tělo ze srdce??
Jakoby! ...FP. (Nebo FH?)Vybráno z Heinovy knihovny z knihy bez názvu - obsahující soubor různých textů, především Rosenkruciánských.