Šrimad - Bhagavatam 2, 9. kap. 33-36

Výběr od Zdeňka Jaroše

33.
Brahmo, jsem to Já, Osobnost Božství, kdo existoval před stvořením, kde neexistovalo nic než Já. Neexistovala ani hmotná příroda - příčina toho stvoření. To, co vidíš nyní, jsem také Já, Osobnost Božství, a co zůstane po zničení, budu také Já, Osobnost Božství.

34.
Ó Brahmo, vše, co vypadá, že má nějakou hodnotu, není reálné, pokud to nemá vztah ke Mně. Věz, že je o Moje iluzorní energie, odraz světla v temnotě.

35.
Ó Brahmo, prosím věz, že vesmírné prvky vstupují do vesmíru a zároveň do něho nevstupují; stejně tak Já existuji ve všem stvořeném a zároveň jsem vně všeho.

36.
Každý, kdo hledá Nejvyšší Absolutní Pravdu, Osobnost Božství, musí pokračovat ve svém hledání, dokud nedosáhne tohoto cíle - za všech okolností, vždy a všude, přímo i nepřímo.