Knihy na ARAHAT.CZ


Marcel Brüx a Pavel Mareš Janovský z Milevska
a Dan Majtner ze Studénky
se společně s Janem Lípou věnují úsilí o zachování skvostů české duchovní literatury takových mistrů, jako byl František Hein či Zdeněk Jaroš. Přepisují a editují jejich díla a připravují je pro vás ke čtení.

Během minulých let byly Janu Lípovi svěřeny literární pozůstalosti duchovních mistrů Františka Heina a Zdeňka Jaroše, včetně autorských práv pro jejich zveřejnění. To se spolu s pozůstalostí a knihovnou Evžena Štekla svěřenou do péče Pavla Šolce stalo základem nejprve webových stránek SILAMOUDROSTI.CZ a později i nového webu zaměřeného právě na tuto činnost - ARAHAT.CZ

Jan Lípa píše knihy o meditaci a osvícení.

Alan Černohous - překládá z ruštiny texty Nágárdžuny a školy Madhjamaka formou "co nejsrozumitelnějších překladů, aby (někteří) lidé byli obohaceni a posunuli se výš na své cestě".

Množství dalších textů a materiálů pak také vychází v NAKLADATELSTVÍ SVĚT péčí Standy Doležala.

Přepisy a editované knihy shora zmíněnými pak najdete na stránkách:
Texty - v sekci Fráni Drtikola
Bibliografie - v sekci Františka Heina
a v Překladech a autorské činnosti - v sekci Zdeňka Jaroše

Texty Nágárdžuny a školy Madhjamaka pak najdete na stránkách:
O Nágárdžunovi - v sekci Nágárdžuna.
Překlady - v sekci Nágárdžuna.
a Pokračovatelé - v sekci Nágárdžuna.