Dopisy Fráni Drtikola profesoru Mlýnskému

Mezi největší dochované klenoty Učení Fráni Drtikola, o nichž jsme se doposud na našich stránkách nezmínili, patří bezesporu poznámky J. Hešíka, Míly Brožové, vzpomínka Slávka Capoucha, či dopisy Fráni Drtikola profesoru Mlýnskému.
A právě k posledně jmenované perle Fráňova učení bychom se nyní chtěli věnovat. Jedná se o několik dochovaných dopisů napsaných v letech 1947-54 profesoru Mlýnskému do Ostravy. Tyto zařadil František Hein již do prvních verzí svého samizdatu Fráňa Drtikol – Osobnost a dílo. Ve svém samizdatu Fráňa Drtikol – Život a dílo je použil i Evžen Štekl. Některé z nich pak vyšly ve dvou vydáních Funkova opisu výše zmíněného Heinova samizdatu (1993, 2001). Teprve péčí Stanislava Doležala byly dohledány jejich dochované rukopisné originály a použity v knize František Drtikol – Duchovní cesta (2004).

Tyto dopisy a jejich obsah jsou výjimečné nejen jejich autenticitou, ale právě přesností, nezkresleným vyjádření časem či pochopením posluchače či zapisovatele. Obsahují jednak jedinečný záznam předávání Učení žákům formou dopisů, ale také (a právě) stručné, přesné a jasné rady.

Pro výběr na našem webu byl použit původní Heinův samizdat a samotný opis učiněn se souhlasem Stanislava Doležala z autentické podoby dopisů z knihy František Drtikol – Duchovní cesta.

Výběry z dopisů profesoru Mlýnskému, obsahující cenné rady pro duchovní cestu, jsme se pokusili rozdělit do tří tématických kapitol, které se, pochopitelně, obsahově dále prolínají:

1. O buddhismu

2. O poznání, osvícení a nirváně

3. O studiu textů a jejich uvádění v praxi
Připomeňme, že zde uvádíme pouze výňatky z dopisů a jejich kompletní verze si můžete přečíst přímo v knize František Drtikol – Duchovní cesta, o které najdete bližší informace na stránkách Nakladatelství Svět.

j.l.