O studiu textů a jejich uvádění v praxi

25.9.1947
(O Buddhových řečech) Řiďte se podle nich. Meditujte o nich tak, až Vám vniknou do krve, do cév, do všech buněk Vašich těl, pak teprve poznáte, jaká slast je – nirvána. Je to naše pravá skutečnost a to, co jsme považovali za skutečnost, je sen, iluse. – Je to konec strasti. Buddha: Již dosti dlouho jste , mniši, plnili hřbitovy, abyste byli nasyceni všech forem strasti, abyste se konečně plně osvobodili.
Mějte na paměti cíl – osvobození.

29.10.1947
(O Bardo Thödol) Moc dobře to proštudovat pochopit a hlavně zažít.
„Bardo Thödol“ – pozorně číst! – Několikrát! A znovu číst, až to přijde úplně do vědomí! Je to mystická cesta. Hluboká nauka buddhistická – mahájána. Může se to také obráceně – zezadu.
A znovu a znovu pročítat a meditovat o všech těch stavech, o všech stavech vědomí a prázdna.

20.11.1947
Jsem rád, že jsem Ti udělal radost tím „Bardem“. Prosím, abyste to četli několikrát, a hlavně to, co jsem podtrhal. Ta zlatá slova zapusťte hluboko do sebe. Meditujte o tom tak dlouho, až ten hluboký smysl stane se Vám jasným a Vy stanete se tím poznáním – intelektem, moudrostí a vědomím.
Ty představy těch bohů a bohyň jsou jen pomůckou, aby se ovládla mysl, ta těkavá opice. Jsou to personifikace sil, které nejsou mimo nás, ale v nás samých. Je tedy zapotřebí tyto síly poznat a si je uvědomit. A tak každý den si vezměte z toho „Barda“ něco a důkladně se na to zkoncentrujte, tak poznáte hru máji, celou ilusi, kterou vy sami předvádíte, ilusi, s kterou se ztotožňujete, a tím prožíváte radostný nebo žalostný život. Ano: pronikavý vhled získat, to je hlavní účel celého Buddhova učení. Poznat odvislé vznikání. Odvislost od těch a těch věcí, od těch a těch činů, řečí, myšlenek, stane se ten a ten stav mého vědomí, následkem čehož je radostný nebo žalostný stav. Pak se plave v Samaru proto, že jsem neprohlédl, že jsem se s tím ztotožnil. Když poznám, jaké podmínky kladu, je v mé moci klást podmínky jen příznivé, hojivé, anebo, což je nejlepší, neklásti žádných podmínek. Pak přijde to hluboké, pravé poznání a prohlédnutí, seznám, že jsem žádné podmínky nikdy nekladl, že to vše byla jenom hra, která se odehrává v mém vlastním vědomí.

17.12.1947
Posílám ti nějaké skvosty z Buddhových řečí. Hlavně "Síť kněží" je překrásná věcička! Dobře číst a správně promyslet a důkladně strávit.

26.9.1948
(O dalších překladech) Najdeš tam moc dobrých rad, které Ti pomohou spojit tento život s tím životem, který pro Tebe je ještě „něco jiného“. Ovšem nesmí se to jen přečíst, ale musí se o tom především uvažovat, pak zapustit do sebe, pak to vnitřně prožít a nakonec tím žít, stát se to mým já. – A také je dobré číst (to) několikrát. – Stačí si přečíst takové „Bardo“ nebo „Velký symbol“ a je to na celý život a vede to k úplnému poznání. A když je těch věcí víc, a srovnávají-li se pak jednotlivá díla, pak je teprv cesta pohodlnější.
Toto jsou výňatky z dopisů Fráni Drtikola profesoru Mlýnskému. Pro účely našich stránek byly pro Vás, se souhlasem Stanislava Doležala, vybrány z knihy František Drtikol – Duchovní cesta. Kompletní dopisy si můžete přečíst přímo ve výše jmenované knize, o které najdete bližší informace na stránkách Nakladatelství Svět.

j.l.