O fotografickém díle Františka Drtikola vyšla řada publikací... (jimi se však nyní zabývat nebudeme) - k nahlédnutí zde:

http://www.sberatelskydum.cz/index6_cz.htm

Nemnoho prací bylo napsáno i o jeho duchovním odkazu:

První původní knihou (a jednou ze dvou, které interpretují celou duchovní cestu od začátků hledajícího po Nirvánu tak, jak ji učil FD) je SÍLA MOUDROSTI od Evžena Štekla. Ta od roku 1977 do roku 1991 kolovala ve čtrnácti samizdatových vydáních jako Vzpomínky na velikého Arahata. Později ji autor dvakrát přepracoval, rozšířil a třikrát vydal - 1992, 1994 a 1999 (dotisk 2. vydání - tento předkládáme laskavému čtenáři prostřednictvím našich stránek).

Roku 2014 vydal Jan Lípa knihu UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - OD ČAKRAMŮ K NEMYŠLENÍ. Kniha popisuje meditační praxi a zkušenosti s mistrem Evženem Šteklem.

Dále to byl samizdat Františka Heina, který jeho sbírání sepisování věnoval poslední léta svého života. Započal s ním začátkem 70. let. Shromáždil v něm vzpomínky žáků, ale i Fráňovy soukromé zápisky, úvahy, korespondenci apod. Jmenoval se Fráňa Drtikol - Osobnost a dílo. Nikdy nebyl vydán. Koloval v různých verzích pouze samizdatově.

Ve stejné době posbíral dochovalé vzpomínky a texty také Evžen Štekl, který je sestavil do samizdatu pod názvem Fráňa Drtikol - Život a dílo. Nikdy nebyl vydán. A také tento spis koloval pouze jako samizdat.

Jednu neúplnou verzi Heinova samizdatu doplnil Karel Funk o své domněnky v první části knihy (v prvních dvou kapitolách, ve druhém vydání pak v prvních třech kapitolách) a dvakrát ji vydal i s některými věcnými chybami pod názvem Mystik a učitel - František Drtikol (1993, 2001). Tato verze, i přes zmíněné domněnky a nepřesnosti, napomohla nejvíce k rozšíření povědomí o existenci duchovního odkazu FD. Je tedy skutečně jen škoda, že opisovatel Drtikola mylně považuje za mystika, a upírá mu jeho buddhistickou praxi, právě pro kterou je jeho učení tak jedinečné.

V roce 1992 vydala Unitaria v časopise Cesta krátkou sta? Jiřího Scheuflera, nazvanou František Drtikol a jeho doba (viz níže).

V roce 1993 (tedy ve stejné době) však svoji verzi (svého někdejšího samizdatu) zpracoval i poslední žijící Fráňův žák Evžen Štekl pod názvem Fráňa Drtikol - Život a dílo. Toho roku již byla připravena k vydání. Avšak z důvodu vydání Funkovy knihy taktéž nevyšla. Byla však mnohem přesnější a autentičtější. Karel Funk ovšem o jeho záměru nevěděl.

Na konci roku 2004 ji do třetice připravil a vydal Stanislav Doležal, jeden ze žáků Evžena Štekla, pod názvem František Drtikol "Duchovní cesta" - tato verze vychází z oné úplné Heinovy. S. Doležal se tentokrát soustředí především na autentičnost. Kniha obsahuje pouze texty, které byly prokazatelně napsány Fráňovou rukou, a které se v rukopisné podobě i dochovaly. Text je pak doplněn výběrem z fotografické tvorby 30. a malířské tvorby FD 30.-40. let. http://www.nakladatelstvisvet.com

Roku 2008 pak vychází v Nakladatelství Svět kniha František Drtikol "Duchovní cesta", sv. 2.

Třetí prací jsou vzpomínky Járy Kočího Moje cesta k vyřešení duchovního problému v knize Cesta za Pravdou, kterou z dochovaných textů vybral, sestavil a vydal Jiří Vacek r. 1993.

Několik vzpomínek se pak vyskytlo i v knihách jiných autorů, jako např. Egona Bondyho či manželů Tomášových.

Začátkem 80. let vznikla ještě jedna pozoruhodná práce týkající se Fráňova duchovního odkazu, která rozhodně stojí za zmínku. Je to magnetofonová nahrávka, jíž pořídil a vlastním hlasem namluvil František Hein. Obsahuje základy buddhistického učení z pohledu Františka Heina, návod k praxi, výběr z Heinových básní, ale také výběr z dopisů FD, které nebyly jinde uvedeny. (Tuto nahrávku jsme poskytli pro webové stránky Honzy Žlábka, kde si ji můžete stáhnout: http://www.usvit.mysteria.cz)

A zajímavost na závěr:
V r. 1988 objevil astronom Antonín Mrkos v Obseravtoři na Kleti novou planetku v pásu asteroidů, kterou jeho kolega astronom Miloš Tichý pojmenoval Drtikol. Planetka nese označení 1988 AK1 a její název je tedy 4671 Drtikol.Jan Lípa
František Drtikol a jeho doba - článek Jiřího Scheuflera z Cesty (7/1992), nábožensko-filosofická revue, Unitaria.