Texty překladů Františka Drtikola


Na této stránce budou postupně představovány jednotlivé nejdůležitější texty překladů Fráni Drtikola. Nebudou zde však presentovány v Evženem (pro studium) doporučeném pořadí, uvedeném na stránce Překlady FD, a bude se jednat pouze o informační články o některých překladech. Nebudou zde tudíž zveřejňovány celé texty.... Pro úplnost dodejme, že všechny texty překládal František Drtikol z němčiny a většina zde uváděných textů se v češtině objevují vůbec poprvé:

Bardo Thedol - výňatky Fráni Drtikola z jím přeložené jmenované knihy, které objasňují pravý význam celého textu.

Velký Symbol - kniha, o níž František Hein řekl: "Jakou jedinečnou, skvělou věcí, od Fráni přeloženou, je Veliký symbol, jenž je částí Tajných Nauk Tibetu, to ocení mnohý z pozdějších skutečných hledačů Pravdy." AKTUALIZOVÁNO! Se souhlasem Stanislava Doležala přidán celý text Jógy Velkého Symbolu v překladu Fráni Drtikola, jako výňatek z knihy František Drtikol, Duchovní cesta, sv. 2.

Šest nauk Náropy - kniha popisující jevy, jež budou praktikům kundaliní jógy velice nápadně "povědomé"...

Kniha chudoby - 121. sutta Majjhima Nikayi - Sbírky středních řečí nazvaná Krátká Buddhova řeč o prázdnotě - Cula-Suňňatta Sutta. Vynikající text popisující čtyři vyšší vnory (tj. 5.-8. vnor).

Nové články o překladech:

Buddhovy řeči - Texty Sutta pitaky. Nejrozsáhlejší soubor překladů Fráni Drtikola.

Upanišady - Další z významných Fráňových překladatelských počinů zahrnující desítky textů Upanišad.

Dharma-Theorie - Jeden z pěti pro studium nejdůležitějších Fráňových překladů. Pro jeho obsah bychom jej mohli považovat za základní - vysvětluje totiž základní pojmy buddhismu tak, jak pojímaly jednotlivé buddhistické školy a umožňuje snazší pochopení buddhismu samotného a jeho praxe.

Dechová cvičení - výběr dechových cvičení provedený Fráňou z blíže neupřesněného zdroje. Jedná se o jeden ze dvou výběrů cvičení, jež dával Evžen svým žákům. Tato cvičení jsou však pouze doplňková a mají usnadnit určité části praxe Učení Fráni Drtikola.

Velký Symbol - kniha, o níž František Hein řekl: "Jakou jedinečnou, skvělou věcí, od Fráni přeloženou, je Veliký symbol, jenž je částí Tajných Nauk Tibetu, to ocení mnohý z pozdějších skutečných hledačů Pravdy." AKTUALIZOVÁNO! Se souhlasem Stanislava Doležala přidán celý text Jógy Velkého Symbolu v překladu Fráni Drtikola, jako výňatek z knihy František Drtikol, Duchovní cesta, sv. 2.

Khuddaka-Patho - ukázka z jednoho ze základních textů Tripitaky v překladu Fráni Drtikola. Originál vyšel v němčině r. 1910 a z páli jej přeložil Karl Seidenstücker.

Šrí Jantra - v překladu Fráni Drtikola a s jeho komentářem. Odhaluje význam této jantry coby symboliku čakramů. Vybráno z knihovny Františka Heina.

Mandala Vajrasattvy - z knihovny Františka Heina, ze stejné složky jako Šrí Jantra.

Dopis Františka Heina Zdeňku Jarošovi, s ukázkami dvou překladů Fráni Drtikola, coby argumetnace proti textu ztraceného překladu Buddhistických mystérií.

Řeka - překlad Fráni Drtikola vybraný z Buddhových řečí.

Čtyři velké skupiny buddhismu - text vybraný ze 2. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka Heina a okomentovaný Dr. Jiřím Holbou speciálně pro naše stránky.

Božský a poznávací vhled - překlad Fráni Drtikola vybraný ze 4. svazku Buddhových řečí.

Pěstování vhledu a pravé koncentrace - překlad Fráni Drtikola opět vybraný ze 4. svazku Buddhových řečí.

Pratvar - překlad Fráni Drtikola vybraný z Evženovy knihovny.

Tajemství zlaté květiny - překlad Fráni Drtikola vybraný z Evženovy knihovny.

Vzpomínka na jednoho z přátel Fráni Drtikola - profesora Miroslava Lžičku.

Vědomé vdechování a vydechování - o důležitém překladu Fráni Drtikola o praxi bdění.


Š Jan Lípa