KHUDDAKA-PATHO

Krátké texty
Kánonické spisy z Páli-Buddhismu
Z Páli přeloženo a vysvětleno od Karla Seidenstückera
Breslau 1910
Walter Markgraf

Z němčiny přeložil František DrtikolPředmluva

Uveřejněním zde nalézajícího se německého překladu Khuddaka-Patho otevírá se německé veřejnosti sice malý spis, ale v mnohém ohledu velmi zvláštní a zajímavý spis ze starého Páli-Buddhismu, spis, který přes svůj nepatrný obsah se těší v buddhistickém světě veliké pozornosti. Snažil jsem se především překládati dle možnosti doslovně a co nejsrozumitelněji. Vše další může nalézt čtenář v úvodu, v textu, v poznámkách a dodatcích. (Pozn. čes. překl. = Fráni Drtikola: Pro obsáhlost poznámek atd. nebyly tyto překládány.)

Nechť tato malá práce nelezne v kruzích odborných laiků příznivé pojetí a posouzení, jakožto přínos k probádání Páli-Buddhismu.

V Lipsku 18.4.1910

Karl SeidenstückerVýňatek z úvodu
Khuddaka-Patho je první z patnácti samostatných spisů, které tvoří sbírku krátkých textů, zvané Khuddaka-Nikayo.

Titul
Khuddaka-Patho značí krátké texty, krátké četby, krátká ponaučení. Název je volen dle čtyř prvních velmi krátkých odstavců knihy. (Pozn.: Právě tyto čtyři texty nyní přinášíme!)

Z obsahu a charakteru knihy
Ačkoli Khuddaka-Patho je nejkratším spisem Tipitakam, požívá v buddhistickém světě velké úcty.

Stáří Khuddaka-Patho
Větší část Khuddaka-Patho se považuje za velmi starou. Tři sutty - Mangala, Ratana a Metta-suttam nalézáme též ve velmi starém Sutta-Nipato. Trojí Útočiště a Deset pozorování náleží k nejstarší části Buddhismu a Kumarapaňho jest krátký výtažek z Sangíty-Suttanto z Signa-Nikayo. O jejich stáří neví se ničeho a nelze je pokládati za mladší texty, ale naopak.

Text
Sláva Vznešenému, Mistru, dokonale Osvícenému!I. Trojí Útočiště
Utíkám se k Buddhovi jako svému Útočišti.
Utíkám se k Zákonu, jako svému Útočišti.
Utíkám se k Obci jako svému Útočišti.II. Deset pravidel
1. Zdržet se ničení života.
2. Zdržet se braní nedarovaných věcí.
3. Zdržet se necudného života.
4. Zdržet se lhaní.
5. Zdržet se požívání opojných nápojů.
6. Zdržet se jídla v nepravý čas.
7. Zdržet se tance, zpěvu, hudby a světských zábav.
8. Zdržet se krášlení těla, atd.
9. Zdržet se používání vysokého a širokého lůžka, atd.
10. Zdržet se přijímání zlata, stříbra atd.III. Dvaatřicet součástí těla
1. vlasy hlavy
2. chlupy těla
3. nehty
4. zuby
5. pokožka
6. maso
7. šlachy
8. kosti
9. kostní morek
10. ledviny
11. srdce
12. játra
13. pohrudnice
14. slezina
15. plíce
16. střeva
17. měkké části
18. žaludek
19. lejno
20. žluč
21. hleny (sliz)
22. hnis
23. krev
24. pot
25. míza
26. slzy
27. serum
28. sliny
29. smrky (sopel)
30. kloubový olej
31. moč
32. mozek v lebceIV. Otázky novice
Co jest jedním? (Principem) - Všechny bytosti trvají skrze potravu.
Co jest dvojím? Duch-tělesnost.
Co jest trojím? Tři pocity.
Co jest čtveré? Čtyři ušlechtilé pravdy.
Co jest patero? Pět skupin lpění.
Co jest šestero? Šest oblastí bytí.
Co jest sedmero? Sedm článků osvícení.
Co jest osmero? Osmidílná ušlechtilá stezka.
Co jest devatero? Devět říší bytostí.
Co jest desatero? Kdo je vybaven deseti vlastnostmi nazývá se Mistrem.Vybráno ze 4. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka HeinaPoznámka J. Lípy:
Nikolaj Savický v doslovu knihy povídek Gustava Meyinka "Hašiš a jasnozřivost" (Volvox Globator, Praha 1993) říká: "Meyrink býval důsledný: když se přiklonil k buddhismu, přestoupil na něj roku 1927 dokonce oficiálně. Je zajímavé, že patrně toho roku se v Praze stal buddhistou český fotograf František Drtikol..." Vyslovuje tak domněnku, jež se po léta tradovala v duchovních kruzích, nicméně dodnes nebyla ani potvrzena, ani vyvrácena.
Avšak to, že Drtikol přeložil právě tento bezesporu jeden ze základních textů buddhismu - a především pak text Trojí Útočiště, dokládá fakt, že přinejmenším znal způsob, jakým se člověk stává buddhistou.


©silamoudrosti.cz