František Hein (*1914 +1984) - dnes zcela zapomenutý mudrc, znalec duchovních učení, básník, spisovatel, jógin, buddhista, ale také žák Františka Drtikola, během svého velice činného života vedle dosažení cíle duchovní cesty složil stovky básní a napsal dvě desítky knih s duchovní tématikou. Sebral a složil poznámky Františka Drtikola a vzpomínky jeho žáků knihy nazvané "Fráňa Drtikol - Osobnost a dílo", jež nejprve kolovala v samizdatech a o 20 let později pak postupně v několika obměnách a pod jiným názvem vyšla i tiskem. Vedle osobního předání od Evžena Štekla byla jeho spisovatelská práce jediným zdrojem autentických informací o životě, díle a učení Mistra Františka Drtikola...



Dnes pro Vás tedy s radostí můžeme odhalit skrytého mudrce - Františka Heina - z jeho života:

O životě Františka Heina - krátká stať zahrnující životopis, ukázky z knih a další informace

Osvícení Františka Heina - Výňatek z jedné z knih FH autobiograficky popisující důležité momenty jeho života

Knihy Františka Heina - Dopis, později zařazený do jeho knihy, obsahující seznam a popis obsahu jeho knih

Vzpomínky na Heina a Klímu - Slunce a Měsíc Zdeňka Jaroše - Vzpomínka Zdeňka Jaroše na jeho dva mistry - Františka Heina a Petra Klímu



Níže nabízíme ukázaky z knih Františka Heina:

Osvícení Františka Heina - Výňatek z jedné z knih FH autobiograficky popisující důležité momenty jeho života, zmíněný již výše

Praxe tiché modlitby - Článek z knihy Světélka v temnotách (1948-1952)

Pocit vnitřní prázdnoty - Text vybraný z knihovny Františka Heina.

Krátký výběr z knihy Františka Heina Zlomky poznání:

Západ slunce - Text vybraný z knihy Zlomky poznání (1941-1948).

Buď tich! - Text vybraný z knihy Zlomky poznání (1941-1948).

Nekonečnost - Text vybraný z knihy Zlomky poznání (1941-1948).

Nirvana v Samsaře - Text vybraný z knihy Zlomky poznání (1941-1948).

Zřím - Text vybraný z knihy Zlomky poznání (1941-1948).

Zlomky poznání - Text vybraný ze stejnojmenné knihy Zlomky poznání (1941-1948).

Knihy Františka Heina uveřejňované na webu ARAHAT R. 2012:

Zlomky poznání - první kniha Františka Heina z let 1941-1948.

Z tajemství Janova Evangelia - kniha Františka Heina z let 1968-1969.

Aničča, Dukkha, Anatta - kniha Františka Heina z roku 1951.

Evangelium Svobody - kniha Františka Heina z roku 1951.

Rozsevač Světla - poetická próza Františka Heina z roku 1948.

Heinovo Bardo Thedol - Tibetská kniha mrtvých v originálním provedení Františka Heina.

Jiskřivost - kniha Františka Heina z roku 1957.

Velebnost Ticha - kniha Františka Heina z roku 1959 s autobiografickými prvky.

Zbožnění Nezměrného - kniha Františka Heina z roku 1958, z níž byla vynechána poslední kapitola - společná práce Míly Tomášové a Františka Heina - nazvaná Probuzení. Kapitola byla poskytnuta nakladatelství Avatar.

Tajemný vliv rostlin - kniha Františka Heina nejen o léčení pomocí rostlin.


(c) František Hein, (c) Jan Lípa