Zdeněk Jaroš (1932-2008) byl bezesporu neopomenutelnou veličinou české duchovní scény 20. století. Byl žákem Františka Heina, ale také Petra Klímy. Během svého života - své duchovní pouti - probádal a praktikoval mnohé duchovní směry, aby nakonec našel usmíření v praxi džňánabhakti (jíž dokázal vykládat jak z hlediska jógy, buddhismu, křesťanství apod.).

Ve své době se stýkal s jinými mistry - Fráňou Drtikolem, Karlem Mikšovským, profesorem Lžičkou či Evženem Šteklem a řadou dalších. Nemalou měrou pak také sám přispíval rozšíření povědomí o duchovnu, a to především jeho četnými překlady buddhistických a jógických textů.

V roce 2004 jej znovu objevil, téměř zapomenutého a někdejšími žáky a přáteli opuštěného, avšak stále aktivního, Jan Lípa - autor těchto stránek a nejmladší žák Evžena Štekla (následně také držitel učení a díla Františka Heina i Zdeňka Jaroše).

I na základě těchto důvodů jsme se rozhodli vytvořit na počest a památku tohoto velikána jemu věnovanou samostatnou sekci. Níže tedy naleznete některé články o životě a učení Zdeňka Jaroše....Zdeněk Jaroš

O panu Jarošovi

Vzpomínka Zdeňka Jaroše na Fráňu Drtikola

Vzpomínka Zdeňka Jaroše na Evžena Štekla.

Vzpomínky na Heina a Klímu - Slunce a Měsíc Zdeňka Jaroše - Vzpomínka Zdeňka Jaroše na jeho dva mistry - Františka Heina a Petra Klímu

Loučení Zdeňka Jaroše s Frantiąkem Heinem - článek napsaný Zdeňkem Jarošem o jeho Mistru Fr. Heinovi a rozloučení s ním...