Zdeněk Jaroš (1932-2008) byl během svého života velice aktivní jak v překladatelské činnosti, tak i v činnosti autorské, k níž patřila především poezie.

Na této stránce Vám proto přineseme ukázky z pestrého a velice četného díla tohoto mistra....


Přehled překladů pana JarošeJednotlivé překlady uveřejněné do konce roku 2011 na webu SILAMOUDROSTI.CZ:


Ananjajá bhakti neboli Výlučná oddanost - Báseň pana Jaroše z r. 1966

Nirvána - Báseň Hanse Mucha v překladu Zdeňka Jaroše

Svět a já - jedna z Buddhových řečí v překladu Zdeňka Jaroše

Klid mysli a vhled - dva krátké překlady z Angutraranikayi od Zdeňka Jaroše

Podmíněný vznik - krátký překlad z Angutraranikayi od Zdeňka Jaroše

Znaky pošetilého a mudrce - krátký překlad z Angutraranikayi od Zdeňka Jaroše

Šrímad-Bhagavatam - výpisky Zdeňka Jaroše.

Modlitba Zdeňka Jaroše za Františka Heina.

Dvě básně Zdeňka Jaroše.

Odevzdej se Mu - krátký překlad Maharishiho od Zdeňka JarošePřeklady uveřejněné od roku 2012 na webu ARAHAT:


BHAGAVADGÍTA - vrcholný překladatelský počin Zdeňka Jaroše, na němž do roku 1967 pracoval řadu let a použil množství zdrojů. Zde nabízíme k nahlédnutí krátkou verzi tohoto jedinečného překladu.

Jarošananda Gita - Zpěv blaženého Jaroše - původní text Zdeňka Jaroše.

Jarošova Gheranda Samhita - jeden ze základních jogických textů v překladu Zdeňka Jaroše.

Jarošova Praktická cvičení - pravděpodobně jde o překlad, který je pro Zdeňka Jaroše do značné míry autobiografický.

Jarošova - Patandžaliho Joga sutra.

Co jsem si zapamatoval z jógy - vynikající autorský text Zdeňka Jaroše.

Několik denních pravidel žáka na duchovní cestě - pravděpodobně jde o překlad či text Zdeňka Jaroše ovlivněný Paulem Bruntonem.

Výpisky z Šivanandovy Bhagavadgíty - v překladu Zdeňka Jaroše.

Bhagavadgíta - Píseň o Bohu - Američtí překladatelé učinili dříve a daleko lepším způsobem to, co jsem choval jak předsevzetí. Přeložili Bhagavadgítu tak, že „JÓGICKÁ NAUKA“ je zřetelně vylíčena a zbavena všech bezpodstatných přídavků. Jejich překlad je jasný a zřetelný pro všechny čtenáře... píše v předmluvě svého překladu do češtiny Zdeněk Jaroš.

Šivananda - Co mne život naučil - v překladu Zdeňka Jaroše.