z Angutaranikayi přeložil Zdeněk Jaroš
Vybráno ze 4. svazku Buddhových řečí uspořádaného Františkem HeinemZnaky pošetilého a mudrce (III. 2)

Skutek označuje pošetilého, skutek označuje mudrce, v účasti ukazuje se vědění.

Komu, mniši jsou tři věci vlastní, toho máme pozorovati jako pošetilce: které tři? Špatné chování ve skutcích, špatné chování ve slovech a špatné chování v myšlenkách. Komu, mniši jsou tyto tři věci vlastní, toho máme pozorovati jako pošetilce.

Komu, mniši, jsou tři věci vlastní, toho máme pozorovati jako mudrce: které tři? Dobré chování ve skutcích, dobré chování ve slovech a dobré chování v myšlenkách. Komu, mniši, jsou tyto tři věci vlastní, toho máme pozorovati jako mudrce.

Proto, mniši budiž vaší snahou: Ony tři vlastnosti, jimiž obdařen pošetilec je poznáván, ony tři vlastnosti chceme pominouti, ony tři vlastnosti však, jimiž obdařen mudrc je poznáván, ony tři vlastnosti chceme si přivlastniti. To, mniši, budiž vaší snahou!© Zdeněk Jaroš