Proč se tyto stránky objevují na internetu? Odpověď naleznete v následujících řádkách:

Na konci roku 2011 se Jan Lípa - autor těchto stránek a spoluautor webu SILAMOUDROSTI.CZ - dohodl se svými přáteli na vytvoření nových webových stránek jednak za účelem zjednodušení a zpřehlednění stránek původních a jednak pro větší prostor učení, odkazu a památce Fráni Drtikola a jeho žáků, zejména pak Františka Heina a Zdeňka Jaroše, jejichž pozůstalost a dílo (včetně autorských práv) bylo Janu Lípovi svěřeno do péče.

Ale postupně...

V roce 1977 napsal Evžen Štekl první verzi svých vzpomínek na svého gurua Františka Drtikola, v jehož blízkosti pobýval v letech 1944-1961. Vzpomínky na Velikého Arhata, jak se tato zpočátku drobná, pětistránková práce jmenovala, byly až do roku 1991 samizdatově šířeny ve čtrnácti vydáních. Po odchodu Františka Heina r. 1984 zůstal Evžen Štekl posledním žijícím žákem Fráni Drtikola, který mohl předat Buddhistické Učení Fráni Drtikola v autentické, nezměněné podobě.

Svůj samizdat v r. 1991 znovu přepracoval a r. 1992 jej vydal pod názvem SÍLA MOUDROSTI. Druhé rozšířené vydání vyšlo r. 1994 a dotisk r. 1999. S prvním knižním vydáním pomáhal Evženovi Stanislav Doležal. Na druhém vydání a dotisku pak již pracoval spolu se svým žákem Pavlem Šolcem, kterému r. 1999 svěřil autorská práva a později i svou duchovní pozůstalost.

Evžen Štekl věnoval mnoho let úsilí o zachování Buddhistického Učení Františka Drtikola v nezměněné podobě, právě tak, jak jej Fráňa předával svým žákům (jako byli Hein, Hešík, prof. Mlýnský, Brožová, Rambousková, Soukupová, Obšnajdr, Capouch či právě Štekl). Mnozí jiní o sobě prohlašovali, že byli žáky Fráni Drtikola, zkreslovali jeho slova a učení, které nepochopili a nepřijali. Právě proto Evžen Štekl napsal a vydal SÍLA MOUDROSTI a nalezl vhodné žáky, jimž Učení předal. Pouze tato kniha, která je Vám nyní předkládána, je čistou a autentickou podobou Buddhistického Učení Fráni Drtikola.

Tři roky po odchodu Evžena Štekla a 27 let od prvního vydání jeho samizdatu Vzpomínky na velikého Arhata o jeho Mistru Františku Drtikolovi, dne 21.8.2004 v Dobré Vodě u Milevska se žáci Evžena Štekla na svém posledním setkání dohodli na vypracování těchto stránek (viz úvodní strana). Možnost přístupu k internetu je v současnosti pro každého téměř neomezená, proto, v duchu Evženova úsilí o zachování Fráňova duchovního odkazu, s nejvyšší úctou k němu, upřednostnili jeho žáci právě tuto verzi před knižní.

Po odchodu Květy Heinové v létě 2005 byla jejími potomky celá pozůstalost jejího manžela Františka Heina svěřena Janu Lípovi. Proto množství informací z odkazu FH, souvisejících s Učením Fráni Drtokola, naleznete i na těchto stránkách - se souhlasem posledního žáka Fr. Heina, pana Zdeňka Jaroše, jehož pozůstalost a (včetně autorských práv) byla také Janu Lípovi svěřena do péče.

Na práci na tomto webu se vedle Jana Lípy podílejí Marcel Brüx a Pavel Mareš Janovský z Milevska, Dan Majtner a Jan Černoch ze Studénky, Miroslav Šrámek z Karlových Varů, a Michal Štěpánek ze Strakonic s podporou dalších žáků Evžena Štekla: Stanislava Doležala, Antonína Šlechty a Pavla Šolce.
Wireframe, stejně jako u webu SILAMOUDROSTI.CZ, pro nás vytvořil Rado Vrždiak.

V lednu 2012 Pak vzniká první podoba webových tránek ARAHAT.CZ s přímou návazností na stránky SILAMOUDROSTI.CZ.

O autorských právech tohoto webu si přečtěte ZDE a, prosíme, respektujte je. Děkujeme.