image: N
Nágárdžuna


Texty pojednávající o Nágárdžunovi:

Životopis Nágárdžuny - překlad Alana Černohouse.

Nágárdžuna - Biografie - překlad Alana Černohouse.

O prvním překladu Nágárdžuny do češtiny - Fráni Drtikola z roku 1942 - článek Jana Lípy.