Ukázka z prvního překladu Nágárdžuny do češtiny - Fráňa Drtikol, 1942:


Zdroj: Doležal, S. (ed.): František Drtikol - Duchovní cesta, sv. 2., Praha: Svět, 2019, s. 219.
Překlady Nágárdžuny


Podstata závislého vznikání - Nágárdžuna - překlad Alana Černohouse.

Výsvětlení Podstaty závislého vznikání - Nágárdžuna - překlad Alana Černohouse.

Vyvrácení myšlenky týkající se Boha Stvořitele Višnua a (jeho) stvoření - Nágárdžuna - překlad Alana Černohouse.

Sedmdesát strof o prázdnotě - Nágárdžuna - překlad Alana Černohouse.

Dvanáct bran - Nágárdžuna - překlad Alana Černohouse.

Múlamadhjamakakáriká - Nágárdžuna - překlad Alana Černohouse. Jedná se o základní text Nágárdžuna, nazývaný také Mádhjámikašástra.