Modlitba za Františka Heina

Zdeněk Jaroš

František je nejvzácnější člověk ze všech, které jsem kdy poznal.
Na něm jsem poprvé uviděl, co je to pravá pokora, zbožnost a výlučná láska k Svatému, Jedinému Bohu.
Zde zářilo čisté srdce proniknuté Bohem.

František Hein
šel úzkou Cestou,
prošel těsnou branou.
zemřel a ožil,
nic nelze přidat k jeho Míru.

(František) Bohem omilostněný, proměněný, osvobozený.
Patří to k jeho podivné hře na utrpení, že předstírá i smrt.
Ale žije - intenzivně žije!
Žije jako Vědomí a Láska v nás všech a ve vlastním srdci jej opět najdeme.

Chválím Boha a děkuji,
že jsme se mohli setkat
s Jeho milým a úsměvným Synem.

Nechť je nám stejně požehnáno,
nechť žijeme v lásce, která ve všem vidí Boha
a ve všem Mu slouží.
Františkův Boží Mír nás provázej!

Amen

© Zdeněk Jaroš