z Angutaranikayi přeložil Zdeněk Jaroš
Vybráno ze 4. svazku Buddhových řečí uspořádaného Františkem HeinemPodmíněný vznik (II. 52)

S podněcující příčinou spojeny, mniši, vznikají zlé, nespásné duchovní stavy, ne bez podněcující příčiny. Po zrušení právě těchto podněcujících příčin, mniši, netrvají takto více ony zlé, nespásné duchovní stavy.

S podmínkou spojeny, mniši, vznikají zlé, nespásné duchovní stavy - s motivem spojeny - se složeným spojeny - s důvodem závislosti spojeny, nikoliv nezávisle. Po zrušení právě tohoto důvodu závislosti, mniši, netrvají takto více ony zlé, nespásné duchovní stavy.

S tělesnosti - pocitem - vnímáním - vědomím spojeny, mniši, vznikají ony zlé, nespásné duchovní stavy, nikoliv bez vědomí. Po zrušení právě tohoto vědomí, mniši, netrvají takto více ony zlé nespásné duchovní stavy.

Stvořené majíce za předmět představy, vznikají zlé nespásné duchovní stavy, nikoliv nemajíce stvořené za předmět představy. //Pozn. Nyanatiloky: Hořejší místo může být též přeloženo: nikoliv nestvořené majíce za předmět představy//. Po zrušení právě tohoto stvořeného, mniši, netrvají takto více ony zlé, nespásné duchovní stavy.© Zdeněk Jaroš