Ananjajá bhakti


neboli


Výlučná oddanost


Zdeněk Jaroš


Jdi dovnitř a soustřeď se,
netěkej sem a tam,
rozviň v sobě lásku
k jednomu zahrocenou


a tato láska spálí nevědomost.
Vše se v ní rozpustí
a ona sama se promění
v zářící všepodstatu.


Všechny rozvětvené snahy,
hádání se o cestách,
zlé vlastnosti člověka,
to vše zmizí v lásce.


Když k lásce připojíš pokoru
a nechceš nic kromě Boha,
získal si Milost
a poznáš Pravdu.


Co chceš víc, když lásku máš?
Láska je cíl i prostředek.
Nemusíš se prodírat hustým
pralesem myšlenek, abys spatřil Světlo.


Jedině láskou proboříš hradbu,
jež ti brání k Svobodě;
láska směřuje do středu,
kterým je Bůh – a kterým jsi Ty.


Láska jest vlastnictví Pána,
a kde je láska – tam je Pán,
a kde je Pán – tam láska je;
proto miluj a buď v Bohu!


3.9.1966