Času málo

báseň Zdeňka Jaroše

Času málo - voda stoupá.
Nerozptylovat se.
Nepromarnit zbytek života.
Svěřit se inspiracím
JEDINÉHO MISTRA
(božské části své bytosti).
Nehledat vedení venku.
Spása - TO JSI TY.

Lidé, knihy, události

báseň Zdeňka Jaroše

Lidi, knihy, události,
to jsou berani, kteří
Tě dotrkají do jeskyně.
Tam poznáš sám sebe.© Zdeněk Jaroš