Odevzdej se Mu

Ramana Maharishi

překlad Zdeněk JarošOdevzdej se Mu a spokoj se Jeho Vůlí.....
očekávej Jeho potěšení.
Jestliže na něm chceš, aby dělal to, co si přeješ,
není to odevzdanost, ale rozkazování.
Nemůžeš chtít, aby On tě poslouchal a při tom si myslet,
že ses odevzdala.
On ví, co je nejlepší a kdy a jak to provést.
Přenech vše Jemu.
Jeho jest břemeno, neměj dále žádnou starost.
Všechny tvé starosti jsou Jeho.
Takové jest odevzdání.© Zdeněk Jaroš