Zdeněk Jaroš (*1932+2008)


image: ES

Buddhista, jógin, astrolog, džňánabhakti, mystik, ale také překladatel klasických duchovních děl z němčiny, angličtiny a sanskrtu.

Pracoval jako knihkupec, chemik, úředník a vrátný, nyní v důchodu.

Na duchovní cestu se dostal sám již v 15ti letech. Posléze se spolu se svým kamarádem Karlem Mikšovským (1914-1977) stal žákem Františka Heina (1914-1984). Jeho druhým mistrem byl Petr Klíma (1901-1979). Sám o tom říká: "Měl jsem dva učitele, stejně jako Buddha. Jeden byl jako Měsíc a druhý jako Slunce. Pan Klíma představoval Měsíc - rozum a Hein Slunce - cit. Pan Klíma mi byl bližší. Byl to mistr malých arkán, které končí mystickou svatbou..." Velice dobrým přítelem pana Jaroše byl i pan profesor Miroslav Lžička (1907-2006), český indolog, theosof, jógin a žák Krishnamurtiho. Pan Jaroš prošel vývojem od buddhismu přes džňánu po bhakti a právě jejich syntézou skrze bhakti došel životního Míru. Jak sám říká autorovi těchto stránek: „Za sebe můžu říct, že jsem dosáhl životního štěstí – harmonie vnitřního a vnějšího. Skrze děti, rodinu, všechno… A Láska to spojuje.“

Oddanost, bhakti utvářela celý jeho život. R. 1966 o ní napsal báseň, kterou si můžete přečíst zde.

Z. Jaroš: "Pro toho, kdo věří ve hmotu, stává se hmota skutečností, pro toho, kdo věří v Boha, stává se Bůh skutečností, pro toho kdo nevěří ani ve hmotu, ani v Boha, stává se skutečnost skutečností."Mezi jím přeložené knihy patří dochované překlady:
Bhagavadgíta dlouhá verze
Bhagavadgíta krátká verze
Šivánanda - Bhagavadgíta - výpisky
Vivékánandova Džňánajóga
Vivékánandova Bhaktijóga
Sonatanadharma – Univerzální náboženství
Ambrosia
Gheranda samhita
Filosofie v učení Swámího Šivánandy
Šivávanandův sborník
Stezka k Blaženosti - Šivánanda
Šivánanda - Co mne život naučil
Šivánanda - Realizuj svůj pravý původ
Základy stezky uskutečnění - Šivananda
Duchovní kázeň - Šivananda
Poučky v jednotlivých aforismech - Šivananda
Poselství pro všechny - Šivananda
Některé základní nauky Sadhany
Pravidla pro cvičení jógy
Swami Abhedánanda Sebepoznání
Mandukya upanišáda
Mandukya upanišáda a Gaudapádovy Káriky, komentář Šrí Šankary
Kalisantarana upanišáda
Sandunaya upanišáda
Narada - Bhakti Sutra
Seberealizace prostřednictvím lásky
Maharishiho Mahá jóg
Maharishi - Džňánagíta
A. Osborn - Učení Maharishiho
Patandžálího - Yoga sutra
Swami Ramdas - Výroky
Výběr statí Maharishiho
Svět a já
Astasahásrika pradžňápáramitá
Dopisy Bruntona
Legenda o Antikristovi
Temnota
Nový prostředek pro spaní
Cesta ze zmatku
O pravé mystice
Rozmanitá náboženství
Buddhistický katechismus - Sabhadra Bhikshu
Několik denních pravidel pro žáka na duchovní cestě
Mantra z knihy Cesta ticha A. Curtisové
Duchovní poznámky
Tři typy duchvoních snaživců
Stezka k pochopení věčného Okamžiku (Boha) v sobě
Základy jógy - Aurobindo Ghos - výpisky
Skrytý drahokam - příběh Petra Klímy
Aničča, Dukkha, Anatta
Šankaračárja - Atma, Bodha
Šankaračárja - Tattva, Bodha
Výpisky z knih....

Prozatím nenalezené nebo ztracené překlady:
Jóga prázdnoty
Čínské příběhy
a další…

Spolupracoval také na překladu Zápisky Paula Bruntona - 15. svazek - Pokročilá kontemplace - Mír ve vás. Kniha vyšla r. 1996 v nakladatelství Iris RR.

Z jeho vlastní autobiografické tvorby pak pochází:
soubor deníků nazvaný Deník v cestě do Země zaslíbené
a Meditace a myšlenkové pochody

sbírka jeho poezie Verše, které míří k Bohu,
či básně jako Ananjajá bhakti nebo Jarošánanda či Óm můj pane Šivánando.

Pan Jaroš také několikrát navštívil Františka Drtikola, své poznámky z deníku o těchto návštěvách poskytl Františku Heinovi, který je zařadil jako jednu ze vzpomínek do svého samizdatu František Drtikol - Osobnost a dílo. Později nám své vzpomínky pro účel našich stránek převyprávěl a vy si jejich záznam můžete přečíst ZDE.

Z. Jaroš cituje Petra Klímu: "Pro připravené jsou i nevhodné cesty vhodnými a pro nepřipravené jsou i vhodné cesty nevhodnými."Napsal Jan Lípa

© Jan Lípa

Šankaračárja Atma, Bodhi