Nirvana v SamsařeV každém zlomku času, bezpočet světů rodí se - v tomtéž zlomku času - bezpočet světů - opět zaniká.

"Co dnes objeveno bylo, zítra smrtí zachváceno bývá, co v minulosti bylo - to zdání jen a klam."

Klam, jenž plodem mysli - klam - jenž v mysli opět zaniká! Co příští osudu síť přinese, toť nová stavba klamu nového. Tak, jak zedník cihlu k cihle přidává, tak mysl lidská k minulosti přítomnost - k této opět budoucnost, cihlu po cihle staví.

Chrám "věčné iluse", když postaven je - trvá - chvíli, chvilku chviličku - a ve smrtelné křeči opět zničen, zbořen bývá!

Tuto "illusi" však věčnou - toto nekonečné "samsara" - zlatá nit "Věčnosti" prolíná.

Perly přítomnosti, jež se minulostí stanou - perly budoucnosti, které přítomností projdou - navlékány stále jsou, na zlatou nit "Věčnosti".

Perly všechny tyto, stanou se prchavou vzpomínkou, aby zanikly a opět se vynořily . . .

Vzpomene-li některá však perla, že - na zlaté niti "Věčnosti" zavěšená visí, zářné "Poznání" jí svitne a ona splyne v "Jedno" se zlatou nití!

Zachová-li ona perla trvale, ve vědomí svém tuto "Jednotu", ona - perla stále svítí! Stále svítí tato perla ve věčném "Teď", ve věčném "Nyní" se skví! Není pro ni více přáním, aby byla - ni - aby nebyla!

Spáleno vše - Věčnost svítí!


Vybráno z knihy Zlomky poznání od Františka Heina. (Heinem vloženo také do knihy Vůně nebes.)