František Drtikol jako první v Československu přeložil a praktikoval množství významných vadžrajánových a mahájánových textů. Jedním z nich byla kniha Bardo Thedol - Tibetská kniha mrtvých. Přeložil ji ve 30. letech 20. století. Tato kniha do té doby u nás nebyla vůbec známa, a tak tento její první překlad, který byl opisován pouze jako samizdat, přispěl, ne-li jako vůbec první kniha u nás, k rozšíření povědomí o autentické podobě tibetského buddhismu. Téhož významu dosahovaly i další Drtikolovy překlady, jejichž obsah spolu se svými žáky praktikoval.

František Drtikol v té době již neměl peníze na její vydání. Za nedlouho si ji vypůjčil Alois Trčka, jemuž posloužila jako vzor pro jeho překlad této knihy. Trčka ji s jeho svolením upravil a r. 1938 vydal v nakladatelství Universalia. Tato knižní podoba byla na dlouho jedinou v češtině dostupnou verzí. Nadále však mezi hledajícími kolovala a byla využívána k praxi samizdatová verze překladu FD.

Na začátku let 50. podrobili, dva naši významní badatelé - buddhista – František Hein a hermetik pan Patka, oba texty srovnali a vytvořili verzi třetí se stejným názvem Badro Thedol – Tibetská kniha mrtvých (nebo také Nástin Barda). I tato verze zůstala pouze v samizdatové podobě.

Bardo Thedol - Tibetská kniha mrtvých je (vedle knih Milarepa – velký tibetský jógi a Jóga a tajná učení Tibetu) jednou ze tří knih přeložených lamou Kazi Dawa Samdupou. Na západ je přinesl a vydal jeho žák Evans-Wentz. A do češtiny přeložil, praktikoval a dále učil František Drtikol.

František Drtikol (patrně během let 1937-38, kdy překládal knihu Jóga a tajná učení Tibetu ) ze svého překladu Tibetské knihy mrtvých pořídil několik důležitých výpisků, jež pak zařadil ke str. 74 shora zmíněné knihy (do části Cesta vědění – Jóga šesti nauk ).

Tyto výpisky Vám nyní předkládáme:

Výpis z Tibetské knihy mrtvých (Bardo Thedol) – obšírnější popis psychického nervového systému:

Psychické nervy nebo kanály (Nádí)

V našem textu se (dále) zmiňujeme o psychických nervech. Sanskrtská díla o yogu praví, že existuje 14 základních nádí a stovky tisíců menších nádí v lidském těle, prvně tak jako západní fysiologové praví, že existuje tolik a tolik hlavních a menších nervů. Avšak nádí z východu a nervy ze západu ačkoli jsou stejné podle jména, nejsou synonymické. Nádí jsou neviditelné kanály pro tok psychických sil, jejichž vedoucími činiteli jsou vitální větry (vayu). Ze čtrnácti hlavních nádí jsou tři velké důležitosti. Jsou to – abychom sledovali náš text – ústřední nerv (Sušumna nádí), levý nerv (Ida nádí) a pravý nerv (Pingala nádí). Sušumna je hlavní ústřední nerv umístěný v dutině páteře, Hora Méru lidského těla, člověk je zde považovaný jako mikrokosmos makrokosmu. Ida nádí vlevo a Pingala nádí vpravo otáčí se kolem něho jako dva hadi kolem hole, kterou nese posel bohů Hermes. Shoda symbolů Západu a Východu?

Psychická nervová centra (chakra) – Čakramy

Sušumna nádí tvoří velkou cestu pro průchod psychických sil lidským tělem. Tyto síly jsou soustředěny v centrech (dále čakramech), jako dynama, uspořádaná podél sušumny a touto propojeny, zde je uskladněna životní síla neboli vitální fluidum, na které naprosto záleží všechny psycho-fysické procesy. Z těchto je nejdůležitějších šest. První je znám jako kořenný základ Sušumny: Múladhára, umístěná v perineu; zde je tajný zdroj vitální síly, kterou ovládá bohyně Kundaliní. Nad ní leží čakram Svadhišthána, který je středem pohlavního orgánu. Dále v pupku je čakram Manipura. Potom srdeční čakram Anahata. Pátý čakram je Višudhi. Šestým čakramem je Ádžná, ležící mezi obočím, je to „třetí oko“, kde se sbíhají a pak rozdělují Sušumna, Ida a Pingala. Nad hlavou je pak nejvyšší čakram Sahasrára. Cílem jógina je vzbudit Hadí sílu, zosobněnou bohyní Kundaliní. Hadí síla leží v Múladáře svinutá jako had a spí, dokud není jóginem probuzena. Je-li probuzena, stoupá vzhůru přes jednotlivé čakramy až do Sahasráry (ve středu mozku). Rozprostírá se jako hřeben fontány a odtud padá jako déšť božské ambrozie, aby nakrmila všechny části psychického těla a když je takto naplněna nejvyšší duchovní silou, Jógi dochází Osvícení.

Bardo Thedol se zabývá hlavně třemi čakramy: srdečním, krčním a mozkovým. Z těchto mají největší důležitost mozkový (tzv. severní) a srdeční (tzv. jižní) čakram. Tyto dva čakramy tvoří dva póly lidského organismu. Jsou to první centra, která se tvoří v embryu a terrestriální (pozemská) prána, odvozená z centrálního zásobníku ve slunci naší soustavy, řídí jejich vytváření.

Jakým způsobem Fráňa vykládal praxi knihy Bardo Thedol, a jak ji učil své žáky si můžete přečíst také z dopisů prof. Mlýnskému.

Jan Lípa
BARDO THEDOL v MP3 ke stažení - namluvené Janem Černochem ze Studénky.