Řeka

I Bahuka, i Adhika,
i Gaya, ba i Sundari,
Sarasvati, Payaga proud
a Bahumati rychlý běh,
nespláchne nikdy viny spáchané,
i kdyby myl se člověk věčně.

Co prospěla by také Sundari,
Payagy vlna, Bahuka?

Zlého, proklatého škůdce
neočistí vlna z jeho hříšných činů.
Čistému usmívá se stálý máj,
čistému stálý sváteční den,
čistému, který čisté jenom koná,
povoleno povždy každé přání jest.

Tak zde se koupej pouze, bráhmane,
a živoucí vše dobře opatruj.
Odřekl-lis slovu lživému,
nezraníš-li tvora žádného,
a nevezmeš nic nedaného,
zdaž jít bys chtěl pak do Gayi vln?
Jako voda pak ti platí Gaya jen.

Nejvyšším štěstím - klid.
Největším bohatstvím - chudoba.
Nejhlubší pravdou - skutečnost.

Poznámky:
1. vybráno ze 4. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka Heina. Jedná se s největší pravděpodobností o překlad Fráni Drtikola
2. Tento text uvádí i Evžen Štekl ve 3. části (Dodatky) knihy Síla moudrosti str. 108, avšak bez posledního odstavce. Zato přidává předmluvu, jíž níže, dodatečně, uvádíme:...V ten čas usadil se bráhman Sundariko Bháradvádžo poblíže Buddhy a takto se ho tázal:
"Zdaž dochází asket Gautamo v řeku Bahuka se vykoupati?"
"Co jest s Bahukou, bráhmane, co má Bahuka znamenati?"
"Očistu, věří se, působí Bahuka, uzdravení, věří se, působí Bahuka, ve vlnách Bahuky smývá člověk svoje hříchy."
A tu obrátil se Buddha k bráhmanu Sundariko Bháradvádžo a pravil: