Šrí jantra (příslušné lotusy v těle)Emanace lotusů, středisek božstev, úrovní tec. z nejvyššího Bindu (Parabindu):
1. červeny bod - Bindu / Bindu Sahasrara
2. bílý invertní - dolů obr. trojúhel. /Ajna/
3. 8 červených - troj. obr. vzhůru /Lalubika/
4. 10 modrých - vzhůru obr. troj. /Višudha/
5. 10 červených - vzhůru obr. troj. /Anahata/
6. 14 modrých - vzh. obr. troj. /Manipura/
7. 8 plátečný lotus červený /Svahistana/
8. 16 plátečný lotus modrý /Muladhara/
9. žlutý okrsek /Akula/Popsáno v Kámakala-Vilasa Tantra
A. Avalon

Šrí jantra je obrazem duchovních středisek v těle (po náležitém uvědomění souvztažností si u mystika v těle - hlavně (formou) představy).Šrí jantra (ilistrační obrázek od Františka Heina)

image: FD


Přeložil a komentoval František Drtikol,
originál přepisu textu a obrázek z knihovny Františka Heina.
©silamoudrosti.cz