Pěstování vhledu a pravé koncentrace

Anguttara-Nikaya
Kniha I. - III.

"Kdo z učedníků, mniši, pouze jen okamžik prvé pohroužení cvičí, druhé, třetí, čtvrté pohroužení cvičí, - tento učedník, praví se, nepohružuje se nadarmo, následuje Učení a pokynů Mistrových a jest hodem jídla od lidí mu poskytnutého, a co teprve má se říci o tom, který vytrvale pěstuje pohroužení?

Kdo z učedníků, mniši, třeba jen okamžik srdce vysvobozující dobro pěstuje, srdce osvobozující soucítění, srdce vysvobozující účastenství v radosti, srdce vysvobozující klidnou mysl pěstuje, tento učedník, praví se, nepohružuje se nadarmo, následuje Učení a pokynů Mistrových a jest hodem jídla od lidí mu poskytnutého, a co teprve má říci o těch, kteří vytrvale pěstují meditaci?

Kdo z učedníků, mniši, třeba jen na okamžik v pozorování těla, pocitů, myšlenek, zjevů prodlévá, neúnavně, jasně vědom, bděle, po překonání světské starosti a žádostivosti, tento učedník, praví se, nadarmo se nepohružuje, následuje Učení a pokynů Mistrových a jest jídla od lidí mu poskytnutého hoden, a co teprve má se říci o těch, kteří vytrvale rozjímání pěstují?

Kdo z učedníků, mniši, třeba jen na okamžik vzbudí v sobě vůli, aby nedal v sobě vzniknouti nepovstalým, špatným, neblahým stavům, aby zapudil špatné, neblahé stavy, aby vzbudil nepovstalí spásné stavy, aby udržel vzniklé spásné stavy, jim nedal zmizeti, je ke vzrůstu přivedl a je rozvinul, že napne sílu svoji, bojuje a zápolí a ducha svého namáhá, takový učedník, praví se, nepohružuje se marně, následuje Učení a pokyn Mistrův, jest hoden od lidí mu poskytnutého jídla, co teprve může se říci o takových, kteří vytrvale pěstují toto zápolení?

Kdo z učedníků, mniši, třeba jen na okamžik pěstuje k magické síle vedoucí a s potřebnou snahou spojenou s koncentrací vůle, energii, mysl a probádání, - nebo vzbudí-li v sobě schopnost důvěry, schopnost síly, schopnost jasnosti ducha, schopnost koncentrace, schopnost vědění,
nebo vzbudí-li v sobě neotřesitelnou důvěru, neotřesitelnou sílu, neotřesitelnou jasnost, neotřesitelnou koncentraci, neotřesitelné vědění,
nebo pěstuje-li články Osvícení a sice - jasnost ducha, prozíravost, sílu, radost, klid, koncentraci, klidnou mysl,
nebo pěstuje-li pravé poznání, pravé smýšlení, pravou řeč, pravé konání, pravou životosprávu, pravé zápolení, pravé rozjímání, pravou koncentraci,
nebo vnímá-li na svém těle formy, a pozoruje-li vnější formy, a sice - omezené, krásné nebo ohavné, je však překoná a rozumí "vím," - "vidím",
nebo aniž by si všímal forem vlastního těla, vidí vně formy a sice nezměrné velikosti, krásné nebo ohavné, je však překoná a rozumí - "vím", "vidím",
nebo aniž by si všímal forem vlastního těla, vidí vně formy a sice - modré, modré barvy, modrého vzezření, modrého lesku, žluté, červené, bílé, bílé barvy, bílého vzezření, bílého lesku, je však překoná a rozumí - "vím", "vidím",
nebo žije ve světě forem, vidí formy,
nebo nevnímaje na vlastním těle žádných forem, vidí vně formy,
nebo,vnitřně ujasněn, jest odpoután,
nebo úplným vzrušením vnímání forem, překonáním "reflexních vnímání", nedbáním představ mnohosti, získá v představě "neomezený jest prostot" oblast neomezeného prostoru",
nebo úplným překonáním oblasti neomezeného prostoru, získá v představě "neomezené jest vědomí", oblast neomezeného vědomí, nebo, úplným překonáním oblasti neomezeného vědomí, získá v představě "není zde ničeho", oblast docelaničeho,
nebo úplným překonáním oblasti docela ničeho získá "rozhraní možného vnímání", jest hoden od lidí mu poskytnutého jídla, co teprve může se říci o takových, kteří vytrvale pěstují toto zápolení? /kteří trvale dosahují těchto věcí? /

Nebo, kdo úplným překonáním možného vnímání, dosáhne "zrušení jakéhokoliv vnímání a pociťování", co teprve může se říci o takovém?"Pozn.: Vybráno ze 4. svazku Buddhových řečí z knihovny Františka Heina.