Bdění nad nadechováním a vydechováním


Na důležitost bdění nad nadechováním a vydechováním (či vědomého nadechování a vydechování), dechu spojeného s vědomím nebo samotného dechu na našich webových stránkách na mnoha místech upozorňujeme.

Nyní bychom se chtěli vrátit právě k bdění nad nadechováním a vydechováním. Význam a krása tohoto jednoho z nejstarších meditačních cvičení buddhismu, předaných samotným Gautámou Buddhou svým následovníkům, nezůstaly utajeny ani Fráňovi Drtikolovi, jenž je považoval za základní cvičení, ale ani jeho žákům Evženu Šteklovi či Františku Heinovi, který svým žákům často opakoval, že "Dech (rozuměj bdění nad nadechováním a vydechováním) vede nejdál!"

V knihovně Evžena Štekla se dochovaly tři verze textu Vědomé vdechování a vydechováním. Podrobili jsme je analýze, abychom zjistili autora překladu. Ve dvou případech jde pravděpodobně o různě staré verze opisů překladu Fráni Drtikola, v případě třetím pak o překlad Zdeňka Jaroše.

V knihovně Františka Heina se pak nachází pouze jediný překlad (ovšem ve dvou opisech) zařazený do čtyř svazků Buddhových řečí. Tento překlad je přímo signován Fráňovým jménem, jde tedy zcela jednoznačně o jeho překlad.

Ve všech případech se s největší pravděpodobností jedná o překlady Mahá satipatthána sutty z blíže nespecifikovaného zdroje z jazyka německého. Je považována za jednu z nejdůležitějších Buddhových řečí.

V budoucnu bychom Vám chtěli nabídnout pracovní verzi jednoho ze dvou opisů Františka Heina v překladu Fráňi Drtikola a pro srovnání i Zdeňka Jaroše.

Napsal Jan Lípa
@ arahat.cz, @ Jan Lípa