Dr. Jan Lípa


Kdo je Assoc. Prof. Dr. Jan Lípa?
Jan Evangelista Lípa (kř. jm.) - Jigme Dondam Dorje (řád. jm.).
Je současným Mistrem Učení Fráni Drtikola.

Čím se zabývá?
Od malička prožíval hluboká mystéria křesťanské mystiky, samádhí i vzpomínky na minulé životy. To Podstatné však nachází ve východních naukách.
Byl nejmladším žákem Evžena Štekla. Praktikuje a dále učí především (ale nejen) buddhistickou kundaliní jógu - Učení Fráni Drtikola.
Byla mu svěřena pozůstalost Františka Heina a následně i Heinova žáka Zdeňka Jaroše, na jejichž zveřejnění pracuje se svými žáky D.M., M.B., M.Š. a P.M.J.
Od roku 2002 spolupracuje na vydavatelské činnosti se Stanislavem Doležalem (Nakladatelství Svět - o odkazu Fráni Drtikola), později i s Dr. Jiřím Holbou.
R. 2005 po dlouhém předchozím kontaktu přijímá mnišské svěcení (a jméno Jigme Dondam Dorje) od Jeho Svatosti 12. Gyalwang Drukpy, hlavy řádu Drukpa Kargyud, a stává se prvním českým Dugpou.

Jaké má zkušenosti?
Po předchozí dlouholeté meditační praxi dosahuje jako první z Evženových žáků roku 1995 osvícení ("jako Podklad všeho...", stejně jako Fráňa Drtikol) a přichází k Evženu Šteklovi, "aby jej dodělal", jak mu Mistr říkával. Jako prvnímu z žáků mu také bylo jeho Mistrem doporučeno učit ostatní.
Jan Lípa je a byl ve styku se všemi Šteklovými a mnohými ještě žijícími Drtikolovými žáky a následovníky, rovněž je v kontaktu s českými buddhisty, mystiky a dalšími lidmi zabývajícími se duchovnem. Má komplexní znalosti (nejen) buddhistické teorie i praxe.
Od roku 2004 píše texty pro web Síla moudrosti (později i Arahat) o meditační praxi Učení Fráni Drtikola, odkazu Evžena Štekla, Františka Heina a Zdeňka Jaroše. Od roku 2010 uveřejňuje také texty o (svém) osvícení.
Spolupracoval s Petrem Kalačem na textu "Stručná historie české esoterické scény od konce 19. století do roku 1989" (2004).
Je autorem příspěvku "Učení Fráni Drtikola" v publikaci "Jednota v rozmanitosti - Buddhovo učení v České Republice" (2010)
Je autorem knih UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - OD ČAKRAMŮ K NEMYŠLENÍ (2014)
a UČENÍ FRÁNI DRTIKOLA - VŠEMOCNÁ HADÍ SÍLA (2019).
Spolu s Antonínem Šlechtou a Pavlem Šolcem společně vedou školu Učení Fráni Drtikola.

Kde se s ním můžete setkat:
1. Na přímé vyžádání přes email, pouze písemně: silamoudrosti@centrum.cz
2. Na webových stránkách: www.silamoudrosti.cz, www.arahat.cz a buddhisticka.mysteria.cz.

image: ES