Ing. Pavel Šolc


image: ES

Kdo je Ing. Pavel Šolc?

Narodil se roku 1965 v Nové Pace, kde v současnosti žije, ve stejném městě, odkud pocházel František Hein. Vystudoval ČVUT v Praze. Je ženatý, má syna, žije prostým občanským životem následovníka buddhismu.


Čím se zabývá?

Od mládí ho přitahovalo duchovno, cca od roku 1982 se zabývá duchovní cestou systematicky. Po jedenácti letech duchovní praxe, roku 1993, se stává nejbližším žákem Evžena Štekla. Praktikuje buddhistickou kundaliní jógu, Učení Fráni Drtikola.

Jaké má zkušenosti?

Pavel Šolc byl nejbližším a nejmilejším žákem Mistra Evžena Štekla. Byl jeho prvním žákem. Celá léta se staral o mistrovy každodenní záležitosti. Po jeho odchodu do parinirvány roku 2001 se stává držitelem autorských práv na Sílu moudrosti a byla mu svěřena i mistrova pozůstalost, včetně knihovny.
Spolu s Janem Lípou a Antonínem Šlechtou společně vedou školu Učení Fráni Drtikola.
Pavel Šolc dosáhl osvícení právě tak, jak učil Mistr Evžen Štekl - zcela přirozeným, plynulým způsobem, díky trpělivé a vytrvalé praxi čakramů a bdění.

Bytí

Pavel Šolc

Když To přijde,
není nic než TO.

Jednoduché a plné prázdna.

Je to Přímé Bytí,
to nejmožnější možné.
Tehdy nežijete vy - jste
bytí
Bytím

A když zase, posléze
nastane čas, prostor a šestismyslový svět,
................................
...........................
..................

Stejně není už
nic jiného
než
BYTÍ

Kde se s ním můžete setkat:
1. Přes email: silamoudrosti@centrum.cz
2. Osobně po domluvě s ním v Jičíně či Nové Pace.
3. Na webových stránkách: www.silamoudrosti.cz a www.arahat.cz
4. Nově také na jeho přednáškách, kde prezentuje duchovní praxi.