Stanislav Doležal


image: ES

Kdo je Stanislav Doležal?

Stanislav Doležal, Art.D., je editorem a autorem v nakladatelství Svět (založeno v roce 2001), které se zaměřuje především na umělecký, filosofický a duchovní odkaz Františka Drtikola v samostatné edici nazvané Edice Drtikol. Jedním z cílů tohoto projektu je zpracovat a postupně vydat autentické textové a obrazové materiály Františka Drtikola v co nejvěrnější podobě, aby se tak staly výchozím pramenem pro poznání tohoto světově uznávaného českého umělce. Kromě jiných aktivit také připravil a realizoval celou řadu výstav, publikací a přednášek věnovaných tomuto umělci a duchovnímu Mistrovi.

Čím se zabývá?

Od mládí se věnuje studiu a meditační praxi buddhismu. V roce 1980 se seznamuje s dílem a duchovním životem Františka Drtikola, jehož učení ho zásadním způsobem ovlivnilo. Postupně se mu podařilo vyhledat a osobně se setkat s Drtikolovými pamětníky, jeho žáky a přáteli. Někdy v polovině osmdesátých let 20. století navázal blízký kontakt s Drtikolovým žákem Evženem Šteklem, který se stal jedním z jeho učitelů.
Věnuje se zachování a šíření jak uměleckého, tak i duchovního odkazu Fráni Drtikola, praktikuje jeho Učení a tibetský buddhismus. V polovině devadesátých letech se seznamuje s naukou dzogčhenu, kterou předával tibetský mistr Namkhai Norbu Rinpočhe, a následně se stal jeho žákem.

Jaké má zkušenosti?

Studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také dějiny umění, kaligrafii, fotografii, hru na tibetské mísy a alikvótní zpěv. V roce 2019 získává titul Doctor of Arts z americké univerzity.
Dlouhodobě se badatelsky zabývá osobností Františka Drtikola, jehož malířské dílo systematicky zmapoval a dále zpracovává v souvislostech s jeho filosofickými i duchovními aspekty. V roce 1987 kontaktoval Dr. Annu Fárovou (přední historičku umění) s kterou později navázal úzkou spolupráci. Vzniklo tak několik společných výstavních, knižních či jiných projektů. Je také autorem dnes již legendární výstavy a knihy František Drtikol - fotograf, malíř, mystik (Galerie Rudolfinum, Praha 1998 a reprízy), která nově a zcela zásadním způsobem představila Drtikola v plné umělecké šíři na podkladě jeho filosofie.
U nás je mimo jiné považován za průkopníka hry na tibetské mísy, gongy, šengy a další zvukově spřízněné hudební nástroje. Je autorem nebo spoluautorem celé řady hudebních projektů, happeningů a nahrávek vydaných na CD. Má za sebou velmi bohatou koncertní činnost v Čechách i v zahraničí.

Kde se s ním můžete setkat:
1. Přes email: silamoudrosti@centrum.cz
2. Osobně po domluvě s ním v Praze.
3. Na webových stránkách: www.silamoudrosti.cz, www.arahat.cz a www.nakladatelstvisvet.comimage: ES