Zuzana Otáhalová

Kto je Zuzana Otáhalová?

Narodila sa v roku 1976 a žije v Žiline, kde vedie úplne obyčajný život. Je manželkou, mamou, dcérou, priateľkou.... tým čo práve má byť.Čím sa zaoberá?

Od detstva jej boli blízke formy vedúce k Poznaniu oslobodené od náboženských dogiem uctievania. Vždy sa na veci dívala, že všetko je tak ako je, že to čo žijeme teraz je súhrn všetkého doteraz, a že všetci máme rovnakú podstatu, ale rozdielne východiská. Hľadala podstatu.
Venuje sa právu, štúdiu cudzích jazykov, zbieraniu liečivých bylín, putovaním po horách, aj lektorskej činnosti.

Ako sa dostala k Učeniu?

Cez fotografiu. V roku 1997 videla v knihe fotku Františka Drtikola. Sedel sám v prítmí izby a vyžarovalo z neho ticho a sila. To bol veľmi silný okamih. Vtedy viac neurobila, až po 15 rokoch tá istá fotka, ten silný podnet a už vôľa niečo začať pre to robiť. Hľadala jeho knihy, informácie, žijúcich žiakov, texty.... dostala sa na stránku silamoudrosti.cz, kde si stiahla knihu od Evžena Štekla Síla moudrosti a po prečítaní návodu na cvičenie čakramov vedela, že je to ono. Jediné čo dovtedy vedela bolo, že vedomie má prechádzať šušumnou a toto cvičenie bolo presne o tom. Začala hneď cvičiť. Časom mala možnosť stretnúť sa s P. Marešom a J. Lípom a ostatnými nositeľmi tohto Učenia. Váži si podporu partnera Danka, J. Lípy a sanghy.

Aké má skúsenosti?

V podstate je to každodenná a celodenná prax vedúca k upusteniu od predstáv. Nežije nič zvláštne, nič extra, nijakú špeciálnu formu, skôr by poukázala na pravidelnosť a schopnosť premietnuť prax do každodennosti. Čo sa týka cvičenia čakramov: radšej kratšie a menej, ale denne a poctivo. Čo sa týka dychu: s jasným uvedomením nádych a s jasným uvedomením výdych.
Text Zuzany Otáhalové Bdenie ako prirodzenosť ľudského bytia.

Kde sa s ňou môžete stretnúť:
1. E-mailom: silamoudrosti@centrum.cz
2. Osobne po dohode s ňou v Žiline.