František Drtikol "Duchovní cesta"

Sestavil Stanislav Doležal

Kniha podává slovem i obrazem autentické svědectví duchovní cesty a nauky, kterou předával František Drtikol. Mapuje nejpodstatnější část života Drtikola myslitele. Je sestavená z různých útržků rukopisů, samostatných, vesměs přesně datovaných myšlenek, dopisů, písemných záznamů a svědectví jeho přátel a žáků. Významným způsobem se dotýká i Drtikolovy fotografické spirituální tvorby, datované mezi roky 1930-1935, a to jak textově, tak i obrazově. Toto celé umocňuje obrazová část věnovaná Drtikolově mystické malbě z období mezi roky 1931-1948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935, kdy se Drtikol úplně vzdal fotografické tvorby coby hlavního prostředku svého výtvarného vyjádření. Jakýmsi pilířem knihy jsou porůznu dochované myšlenky Fráni Drtikola vesměs vlastní rukou zapsané v letech 1928-1945. Kapitolu doprovázejí faksimile právě těchto rukopisných záznamů, jež se dochovaly v originálech.

Celá kniha je tištěna barevně na křídovém papíře. 400 stran, vazba V4, náklad 1200 výtisků. Prvních 100 výtisků je číslováno, v pevné vazbě s ražbou (V8) a opatřeno ručně zhotoveným pouzdrem.

další informace: http://www.nakladatelstvisvet.comKniha vznikala s jednomyslným souhlasem všech žáků Evžena Štekla, proto Vám ji můžeme jen vřele doporučit…