Dobrý den, přátelé,
srdečně vás zveme na další ročník festivalu pro Tibet, který se koná v sobotu 3.3.2018 od 16:00 ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny na III.hradním nádvoří ve Strakonicích.

I tentokrát vás čeká filmová nabídka s tibetskou a buddhistickou tematikou. Poprvé nás čeká výstava fotografií z rozvojové pomoci tibeťanům v Tibetu a v indickém exilu obecně prospěšné organizace MOST. V rámci festivalu proběhne také křest malé spirituální knihy Michala Štěpánka "Světlo v klíčové dírce" s ilustracemi Nely Korbelové. Knížku lze předkoupit spolu s dalšími odměnami na Startovači a tím podpořit její vznik ZDE. Těšit se můžete také na prodej tibetských výrobků z indického exilu, pohodovou, přátelskou atmosféru a pestré a chutné občerstvení od Jana Juráše. Vstupné je dobrovolné.

Program: (anotace k filmům doleji)
16:00 - Zahájení
16:10 - Dalajláma - Síla pravdy

17:30 - Tání v Tibetu
18:30 - Ohlédnutí za minulými ročníky festivalu
19:00 - Křest knížky "Světlo v klíčové dírce" + autorské čtení
19:45 - A jedno filmové překvapení na závěr

Výtěžek z letošního festivalu (dobrovolné vstupné a prodej výrobků) poputuje na podporu tibetských dětí, konkrétně na vzdělání tibetských dětí ve vesničce Tibetan Homes Foundation v Mussoorie v severní Indii. V této vesničce našly útočiště děti, které utekly z Tibetu za vzděláním. Žije v ní přes 2 500 Tibeťanů ve věku od 7 do 19 let. Pravidelně chodí do školy, kde studují všechny moderní předměty včetně tibetštiny, hindštiny a angličtiny v souladu s jejich kulturou. Společně jim pomáháme v jejich cestě za vzděláním.

Power of truth dalajlama

Ve spolupráci s MOSTem pořádá skupina Učení Fráni Drtikola a Šmidingerova knihovna. Děkujeme.
https://www.protibet.cz/projekty-indie-tibet/
http://arahat.cz/
http://www.knih-st.cz/Anotace filmů:

Tání v Tibetu
Michael Buckley / Dokumentární / Kanada / 2009 / 42 minut

Dokument nahlíží skrytou kamerou pod pokličku čínských plánů na výstavbu gigantických přehradních nádrží na velkých tibetských řekách. Mohutné řeky pramenící na Tibetské náhorní plošině přinášejí životadárnou vláhu stamilionům obyvatel Indie a jihovýchodní Asie. Tyto řeky jsou dnes ohroženy táním tibetských ledovců a přehrazením a odkloněním toků v rámci čínských energetických a zavodňovacích projektů. Tibetští nomádi jsou vytlačováni ze svého tradičního životního prostředí a přesídlováni do vesnic, kde se nedokáží uživit důstojným způsobem. Film klade divákům množství znepokojujících otázek o světě stojícím na pokraji ekologické katastrofy. Zmizí-li himálajské ledovce, co se stane s tibetskými řekami? Jaký osud čeká národy žijící na dolním toku velkých tibetských řek? Proč Čína staví na Tibetské náhorní plošině tolik velkých přehrad? Co mají čínští vodohospodáři a stavitelé vlastně za lubem?

Dalajlama - Síla Pravdy
Irene Greve / Dokumentární / Dánsko / 2001 / 60 minut

Slovy Jeho Svatosti dalajlamy: "Boj Tibeťanů je bojem mezi silou pravdy a silou zbraně. Síla pravdy přetrvá. Síla zbraně bude čím dál menší." Dokument provází charismatického mnicha, duchovního a politického vůdce tibetského lidu na jeho návštěvě v Dánsku. Ve veřejných projevech se dalajlama dělí o své přesvědčení o síle nenásilí, potřebě dialogu, respektu a porozumění. Poukazuje také na to, co nazývá kulturní genocidou: komunisté ruší kláštery, mniši se musejí podřídit převýchovným programům, čínská vláda se všemožně snaží vymýtit tradiční tibetský způsob života. Dalajlama je pro mnohé z nás ztělesněním soucitu. Jeho neotřesitelná víra v dobro a lidský potenciál každého člověka zní v dnešním světě jako povzbuzující hlas. Snímek nabývá na aktuálnosti se současnými událostmi v Tibetu.
Srdečně vás zve

Michal Štěpánek a kolektiv